Två ovanligheter

Det är ganska så ovanligt med trotoarer. Ofta är de ojämna och vingliga.

Tegel är inte heller vanligt. Något enstaka hus av tegel. Kanske en myndighetsbyggnad här och där men ofta inte på bostadshus. Jag gillar tegel och den här muren, i sin ovanlighet.

Mur9911