FörberedelserTorsdag och snart helg. Förbereder helgens middag med ett besök hos slaktaren.

slaktaren 164205