Blanda gammalt och nytt20140523_125412

Äldre hus i New England saknar ofta fönsterluckor. Fönstren är färre och ofta mindre än modernare hus. Det här huset har en modern tillbyggnad, dubbelgarage och rum ovanpå. Hela huset är moderniserat inuti men utanför har man tack och lova, behållit det gamla och enkla. Fint så.